Just in time onderhoud

JUST IN TIME ONDERHOUD

Wat is “Just in time”? Just in time is ervoor om onderhoud beheersbaar te houden uit oogpunt van preventief onderhoud. Een van de doelstellingen is kostenbesparing  voor het onderhoud van uw onroerend en is een  kwestie van de juiste timing. Als bezitter van uw onroerend goed  ziet u het meestal pas dat het weer tijd is voor een schilderbeurt alshet al te laat is. Onderhoud laten uitvoeren op het moment dat het verfsysteem nog intact is minder kostbaar dan weer geheel vanaf de basis te moeten opbouwen. Indien gewenst helpen wij u tijdig herinneren aan de onderhoud tijd. U beslist echter of het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het zou ook kunnen voorkomen dat de zuidgevel eerder aan de beurd is dan de noordgevel, deze kan dan uitstel krijgen van onderhoud. Overstekken zouden kunnen voldoen met een wasbeurt enz. Een gedegen analyse is dan ook onontkoombaar! Hoe is de conditie is van de oude verlaag en het hout. Op basis van deze gegevens gaan we een plan opstellen voor het onderhoud.  

Naast eenmalig schilderwerk bieden wij dan ook de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement met een spreiding van de kosten over meerdere jaren bij ons af te sluiten. Als belangrijkste argumenten om hiervoor te gaan kiezen noemen wij het gemak, de ontzorging en de zekerheid. Met een door ons opgestelde meerjarig verwachtings prognose, welke gericht is op preventief onderhoud met een daaraan gekoppeld onderhoudsabonnement heeft u voor jaren geen omkijken meer naar uw schilderwerk. U weet dan wanneer er wat uitgevoerd gaat worden en hoe. Een uitgebreide inspectie gaat hieraan vooraf met een daarop gebaseerde éérste grote onderhoudsbeurt. Na het uitvoeren van deze basisbeurt verzorgen wij dan bijvoorbeeld 10 jaar lang voor een vast bedrag per maand en/of per jaar uw periodiek schilderwerk met inspecties tussen door. U hoeft dan niet meer naar uw schilderwerk om te kijken !! Veel van uw wensen kunnen in het plan opgenomen worden en het abonnement opzeggen kan bij ons op ieder moment.

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van onroerend goed, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of geschilderd dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft.  Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren.  Er kan een keuze worden gemaakt over hoeveel jaren het gaat. Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen.  Zodoende kunt u de financiële middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt. 

Onderhoudsabonnement biedt zeker een uitkomst voor houvast en zekerheid!

  • Telefoon:
    0113 577220

  • Schouwersweg 100
    4451 HT Heinkenszand

De Koeijer Schilders

Schouwersweg 100
4451 HT Heinkenszand (Zeeland)
0113 577220

Certificaten
Onderhoud NL Garantie
Laatste Nieuws
© Copyright De Koeijer Schilders door DPM // Algemene Voorwaarden Zakelijk // Algemene Voorwaarden Consument